توضیحاتی درباره سنگ مرمر

 

 

توضيحات سنگ مرمريت

سنگ هاي مرمريت ساختاري آهکي دارند با وزن مخصوص بيشتر از سنگ آهک و جزء سنگهاي نرم محسوب ميشوند که با توجه به وجود نا خالصي هاي موجود در سنگ هاي مرمريت به رنگ هاي روشن تا تيره مانند سفيد ، کرم ، قرمز، زرد، سبز و ... مشاهده ميشود.

سنگ مرمريت

سنگ هاي مرمريت بدليل ساب پذيري عالي ، استحکام و زيبايي ، ايده آل ترين انتخاب جهت استفاده در کليه فضاهاي داخلي ساختمان از جمله سنگفرش - راه پله - ديواره هاي داخلي ساختمان محسوب ميشوند.

سنگ مرمريت

سنگ هاي مرمريت اکثرا در مجاورت هواي آزاد و مرطوب دچار هوازدگي شده و به مرور زمان شاهد خوردگي و رنگ پريدگي سنگ خواهيم بود .
بطور کلي سنگ هاي مرمريت براي فضاهاي خارجي گزينه مناسبي نبوده مگر آنکه ضخامت سنگ زياد باشد و از مرمريت رنگي استفاده نشود