درباره مرمریت کرم اصفهان

مرمریت کرم اصفهان

 

مرمریت سنگ مرمریت کرم اصفهان نسبت به سنگ تراورتن ساختار آهکی تری دارد و استفاده از سنگ مرمریت  کرم اصفهان در فضاهایی که در مجاورت رطوبت قرار دارند مناسب نمیباشند. تشخیص سنگ مرمریت  کرم اصفهان از سنگ تراورتن از دید کسانی که کارشناس نیستند از پشت سنگ قابل تشخیص است با این توضیح که سنگ مرمریت  کرم اصفهان خلل و فرج نداشته و بیشتر دارای رگه های میباشد.


سنگ مرمریت کرم اصفهان

مرمیت کرم اصفهان بیشتر در فضاهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. از سنگ مرمریت  کرم اصفهان در بدنه راه پله، بدنه پارکینگ، کف واحدساختمانی میتوان استفاده کرد. در ایران معادن بسیار زیادی از سنگ مرمریت شناسایی شده و در حال بهره برداری میباشند.

سنگهای مرمریت، سنگ مرمریت کرم اصفهان روشن جهت اجرا در کف واحدهای مسکونی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است مرمریت ها مناسب فضاهایخارجی نمی باشند.

از سنگ مرمریت با زمینه طوسی میتوان سنگ مرمریت پرشین سیلک یا سیلک امپرادور را نام برد. از سنگ مرمریت با زمینه رنگی قهوه ای میتوان سنگ مرمریت مهکام را نام برد از سنگ مرمریت با زمینه رنگی کرم میتوان سنگ مرمریت دهبید شایان و نمین را نام برد از سنگ مرمریت با زمینه رنگی سفید میتوان سنگ مرمریت سبزوار و کاشمر را نام برد

و از سنگ مرمریت با زمینه رنگی مشکی میتوان سنگ مرمریت نجف آباد، سنگ مرمریت گلدن بلک، سنگ مرمریت مشکی دهبید و سنگ مرمریت مشکی بیرجند را نام برد. از سنگ مرمریت با زمینه رنگی قرمر میتوان سنگ مرمریت بوانات ، سنگ مرمریت انارک و سنگ مرمریت بجستان را نام برد.

قیمت سنگ مرمریت به عوامل متعددی از قبیل ضخامت برش، کیفیت ساب و برش، مواد مورد استفاده در فرآوری، دقت در سورت بندی، و سایز سنگ مرمریت تولید شده بستگی دارد. هر قدر سایز سنگ مرمریت تولید شده بزرگتر باشد قیمت آن نیز با توجه به تفاوت در روش تولید و فرآوری آن بیشتر است.