ویژگی های مرمریت گلدن بلک

استقبال از مرمریت گلدن بلک 


بافت ریز نقش و رنگ غالب طلایی مشخصات اصلی این سورت معروف مرمریت گلدن بلک می باشد.مرمریت گلدن بلک سورت های مختلف کرم، کرم زیتونی و طلایی تولید می شود.
بیشترین مصرف آن در کف ساختمان به خصوص ساختمان های تجاری می باشد. این سنگ به اشکال مختلف پله، پلاک و فرشی تولید و عرضه میگردد.

سنگ مرمریت گلدن بلک از جمله سنگ هایی است که اخیرا در بازار ایران شهرت پیدا کرده است این سنگ با زمینه مشکی و رگه های سفید طلایی زیبایی منحصر به فردی را ارائه می کند قیمت سنگ گلدن بلک بر اساس اینکه این سنگ به صورت اسلب یا ۴۰ طولی خریداری شود متفاوت می باشد.
این مسئله مهم است که در نظر داشته باشید سنگ اسلب مرمریت گلدن بلک مد نظر شما است یا سنگ با ابعاد ریزتر برای مثال سنگ ۴۰ طول. قیمت سنگ ۴۰ طول اندکی پایین تر از قیمت سنگ اسلب مرمریت گلدن بلک
می باشد و دلیل آن ارزانترین بودن کوپ خام است که برای سنگ ۴۰ طول یا سنگ اسلب مورد استفاده قرار می گیرد.


ویژگی های سنگ مرمریت گلدن بلک:

تراکم بالا
ساب پذیری مناسب
مقاومت سایشی بالا
مقاومت فشاری بالا
جذب آب نسبتا پایین
ظاهر منحصر بفرد

پله سنگ مرمریت گلدن بلک، سنگ مرمریت گلدن بلک، کاربرد سنگ مرمریت گلدن بلک ، قیمت سنگ مرمریت گلدن بلک، کیفیت سنگ مرمریت گلدن بلک، معدن سنگ مرمریت گلدن بلک، برش سنگ مرمریت گلدن بلک ، رنگ سنگ مرمریت گلدن بلک ، مرمریت ، سنگ ، سنگ مرمریت ، فروش سنگ مرمریت گلدن بلک، ویژگی های سنگ مرمریت گلدن بلک ، موارد استفاده سنگ مرمریت گلدن بلک ، استخراج سنگ مرمریت گلدن بلک ، پله مرمریت گلدن بلک ، مرمریت گلدن بلک ، کاربرد مرمریت گلدن بلک ، قیمت مرمریت گلدن بلک ، کیفیت مرمریت گلدن بلک ، معدن مرمریت گلدن بلک ، برش مرمریت گلدن بلک ، رنگ مرمریت گلدن بلک ، فروش مرمریت گلدن بلک ، ویژگی های مرمریت گلدن بلک ، موارد استفاده مرمریت گلدن بلک ، استخراج مرمریت گلدن بلک